31.7.2020
Odběrové místo pro testování na covid-19 v Karlových Varech se stěhuje. Od pondělí 3. srpna bude opět umístěno mimo budovy karlovarské nemocnice na parkovišti vedle bývalého dětského oddělení ve spodní části nemocničního areálu. Umožnil to nákup dvou nových kontejnerů ze strany Karlovarského kraje. Ty dříve používané totiž byly pronajaté a nemocnice je již musela vrátit.
Objednávky samoplátců jsou možné pouze prostřednictvím elektronického rezervačního systému, který zájemci najdou na adrese: https://www.reservio.cz/b/kk-odbery
Samotné odběrové místo pak bude v provozu od pondělí do pátku v době vždy od 8 do 10 hodin. Případná budoucí změna provozní doby bude zohledněna v rezervačním systému. Pro urychlení administrativy pak je vhodné, aby si samoplátci na vyšetření přinesli dopředu napsané základní údaje, tedy papír s čitelně uvedeným jménem, bydlištěm, telefonem a rodným číslem.
Pro indikované pacienty se systém nemění, nadále budou objednáváni telefonicky na čísle 602 956 681. Toto číslo není určeno pro samoplátce!
Na odběry bude možné přijet autem i přijít pěšky. Pro objednané bude ke vstupu na odběrové míst sloužit brána ze zatáčky v Bezručově ulici. Ta je běžně pro veřejnost uzavřena a slouží pouze vozidlům IZS. Nyní zde ale bude hlídka městské policie se seznamem objednaných, kterým umožní vjezd nebo vstup do areálu. Vedení nemocnice zároveň apeluje na objednané, aby k vjezdu a vstupu nepoužívali jiné brány z důvodu minimalizace rizika případného šíření nemoci.
26.6.2020

Odběrový stan v karlovarské nemocnici od 29. 6. končí. Stacionární odběrné místo bude nově přemístěno do pavilonu B, přízemí, v prostorech ambulance cestovní medicíny. Jeho provozní doba bude od pondělí do pátku od 8:00 do 9:00 hod., případně dle domluvy.

Trasa bude označena, každý objednaný bude mít telefonicky sděleny instrukce. Pacienty k odběru indikuje praktický lékař, který ho také objednává telefonicky na čísle 602 956 681 v době od 8:00 do 12:00 hod. Stejné číslo je k dispozici i pro samoplátce. Činnost elektronického rezervačního systému bude ukončena.


 

26.6.2020

Když se řekne MK-mont, znalci si okamžitě vybaví tradiční českou výrobu vánoční výzdoby, dekorací a světelných nápisů z Klášterce nad Ohří. Pokud se k tomu přidá slovo golf, mnozí si pak vybaví i tradiční turnaj MK-mont illuminations CUP, jehož výtěžky jsou určeny vždy na nějaký prospěšný účel. Tentokrát to bylo na výstavbu dalších izolačních boxů anesteziologicko resuscitačního oddělení karlovarské nemocnice, které slouží k oddělení infekčních pacientů vyžadujících intenzivní péči od ostatních hospitalizovaných. Přitom ani letos nešlo při turnaji o malou částku. Hráči mezi sebou vybrali rovných 100 tisíc korun, za které jim i pořadatelům turnaje děkujeme! Rozhodně pomohou na správném místě.


 

Informační linka pro případy mimořádných událostí s hromadným postižením osob

  • Informační linka NENÍ TÍSŇOVÁ LINKA! Pokud jste v ohrožení volejte 112

  • Informační linka slouží pro případy mimořádných událostí s hromadným postižením osob, případně k jiným mimořádným událostem, o nichž bude veřejnost informována prostřednictvím médií 
  • Zde se může veřejnost dotazovat na konkrétní osoby, které se staly nebo mohly stát poškozenými mimořádnou událostí (kde se nachází apod.) 
  • Operátor se bude ptát kdo volá a v jakém je vztahu k dotazované osobě. Případně bude požadovat další údaje, které pomohou identifikovat poptávanou osobu
  • Informace z místa mimořádné události se nepřetržitě vyvíjí a upřesňují podle času a rozsahu události. Při prvním zavolání nemusí být ještě potřebné údaje k dispozici. Respektujte pokyny operátora
  • Informační linka se v odůvodněných případech může využít i pro jiné vhodné účely, při kterých je potřebné umožnit občanům získání operativních informací. O takovém případu zprovoznění linky bude veřejnost rovněž informována cestou médií
  • V době mimo shora uvedených případů je informační linka přesměrována na Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje, kde lze získat přiměřené informace
  • Volání na informační linku je zpoplatněno podle ceníku operátora volajícího a to jako volání do neveřejné sítě 950

Informační linka 950 380 180


 

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary

Lékárna Cheb


Pohotovost v době svátků 9:00 - 19.00 hod.
(Toto platí pouze ve dnech, kdy lékárny v obchodních centrech jsou zavřeny.)

LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna