2.4.2020

V záplavě poděkování všem, kteří nám v těchto dnech pomáháte, bychom si chtěli dnes vyčlenit jedno zvláštní místo. Je pro někoho, kdo pomáhá profesionálně. Pro někoho, kdo je jedním z našich nejdůležitějších partnerů. Pro někdo, s kým společně nacvičujeme celé roky řešení různých krizových situací a kdo nám i nyní pomáhá třeba s materiálem jako jsou speciální ochranné prostředky. Děkujeme HZS Karlovarského kraje, www.hzs-kvk.cz Jsme rádi že jste tady s námi. Jste skvělí a společně to dáme!


 

2.4.2020

Na základě častých dotazů nastávajících maminek ohledně porodů v karlovarské nemocnici v těchto dnech přinášíme odpovědi na ty nejčastějí dotazy. V případě dalších otázek tyto směrujte prosím do zpráv zasílaných facebookové stránce Porodnice Karlovy Vary. Děkujeme.


 

1.4.2020

V Chebu dnes zahájilo činnost další odběrové místo. Vedle Karlových Varů a dvou mobilních týmů budou nyní vzorky na koronavirus odebírat také v areálu Nemocnice v Chebu. Otevření nového místa pomůže především obyvatelům ašského výběžku a Chebska, kteří nebudou muset jezdit do Karlových Varů. Navíc pomůže zvýšit kapacitu testování. I zde ale platí, že pro objednání vyšetření je nutné mít doporučení praktického lékaře nebo hygieny a na místo odběru následně dorazit osobním vozem.


 

30.3.2020

Ve středu 1. dubna 2020 bude pro testování na nákazu koronavirem otevřeno další odběrové místo v kraji, a sice v areálu nemocnice v Chebu. Dohodl se dnes na tom hejtman Karlovarského kraje se zástupci nemocnic, praktických lékařů, hygieniků i hasičů.

29.03.2020

Karlovarský kraj dostal o víkendu 2 tisíce odběrových setů od státu. Předsedu Ústředního krizového štábu Romana Prymulu o dodávku požádal hejtman Petr Kubis. Kraj jimi zásobí odběrové místo v Karlových Varech, dvě odběrové skupiny a je připraven otevřít další odběrová místa v Chebu a v Sokolově. Na nákazu koronavirem je třeba otestovat co nejvíce lidí v našem regionu.

„V současnosti máme dostatek takzvaných výtěrovek pro testování občanů, kteří cítí příznaky onemocnění COVID-19 a byli praktikem či hygienikem určeni k odběru. Jsme připraveni v případě potřeby ve velmi krátkém čase otevřít i další odběrová místa. Pro ochranu zdraví a životů našich lidí je teď nejdůležitější masivní testování, aby se nemocní včas izolovali a nešířili nákazu dál mezi své rodiny a blízké,“ zdůraznil hejtman. Součinnost praktických lékařů řešil také s MUDr. Jaroslavou Švandrlíkovou, předsedkyní okresního sdružení České lékařské komory.

A jaký je správný postup v případě, že se člověk necítí dobře a má příznaky?

1. Máte-li teplotu 37, 5 stupně Celsia a více, bolí vás klouby, trápí vás suchý kašel či váš stav provází dokonce dušnost, okamžitě telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře

2. Praktický lékař posoudí vaši anamnézu, aktuální stav a v případě podezření, že by se mohlo jednat o onemocnění COVID-19, vás indikuje k provedení testu

3. Pokud váš lékař není telefonicky k zastižení, kontaktujte telefonem linky IZS:
950 380 180
950 370 180

4. Po dohodě navštivte odběrové místo v areálu Nemocnice Karlovy Vary (Bezručova 1190/19), kam je třeba přijet osobním vozem

5. V případě, že nejste řidič, případně vás nemá kdo odvézt, se domluvíte na návštěvě jedné ze dvou odběrových skupin ve vaší domácnosti, kde bude odběr proveden

6. Svým zodpovědným přístupem ochráníte vaše rodiny, přátele, kolegy a další lidi, mezi které byste nákazu mohli rozšířit


 

28.3.2020

V pátek 27. 3. 2020 nás ve věku 91 let navždy opustil MUDr. Vladimír Čejka, bývalý primář a chirurg karlovarské traumatologie.

Vladimír Čejka se narodil 27. 1. 1929 v Praze 6 a po studiích na lékařské fakultě v Praze se celý svůj život věnoval péči o druhé. Za svůj život, jakožto chirurg a primář ortopedie a traumatologie Karlovarské nemocnice odoperoval a zachránil život mnoha tisícům Karlovarákům, za což získal mnoho uznání.

Celý svůj život zasvětil Karlovým Varům, ve kterých působil jako primář traumatologie karlovarské nemocnice, ale i také jako hlavní ortoped, soudní znalec v oboru ortopedie a traumatologie pro západní Čechy a výčet jeho záběru pokračuje přes práci revizního lékaře VZP Karlovy Vary, přes pedagogickou práci na Střední zdravotnické škole Karlovy Vary, práci posudkového lékaře Vojenské správy Karlovy Vary, odborného lékaře pro LDN Nejdek, nebo věznice Ostrov - Vykmanov.

Mezi jeho koníčky patřila zejména práce. I ve svých 91 letech se stále zajímal o zdravotnictví. Mezi jeho nejkrásnějším místem, které opravdu miloval, byly Krušné hory, zejména oblast Abertam, Hřebečné a okolí Mrtvého rybníka. Bohužel v posledních letech už mu jeho zdravotní stav nedovoloval tyto místa navštěvovat.

Ještě ve svých cca 80 letech pravidelně dojížděl do LDN Nejdek, kde se věnoval o mnoho let mladším pacientům a vždy si pro ně našel chvíli i pro konverzaci.


 

Vracíte se ze zahraničí – pokyny ke COVID-19

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

A. Máte příznaky onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel)

Nikam nechoďte (vyhněte se kontaktu s dalšími lidmi).

Kontaktujte telefonicky svého registrujícího praktického lékaře, případně lékaře infekčního oddělení nemocnice v Karlových Varech (739 523 840) a postupujte dle jejich pokynů – NECHOĎTE DO ORDINACE!

V případně závažného stavu (dušnost) kontaktujte zdravotnickou záchrannou službu (155) a postupujte dle jejich pokynů.

Případně kontaktujte Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje a postupujte dle jejich pokynů (kontakty v části B.)

B. Nemáte příznaky onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel)

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje zřizuje dvě telefonické informačně/ poradenské infolinky pro zodpovídání dotazů občanů Karlovarského kraje v souvislosti s výskytem COVID-19 ve světě a opatřením, která mají provádět lidé vracející se ze zasažených oblastí.

  • v pracovní dny (pondělí – pátek): od 8:00 do 15:00 hodin

Telefonní kontakt: 728 650 142, 728 650 242

NECHOĎTE NA HYGIENICKOU STANICI!

Další pokyny:

Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte alkoholové dezinfekční přípravky.

Dodržujte respirační hygienu – při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, NE rukama!

Karlovy Vary dne 26.02.2020, aktualizace 27.02.2020, 02.03.2020, 03.03.2020, 05.03.2020

Ing. Bc. Martina Prokopová, MBA

ředitelka odboru protiepidemického

are you returning from abroad – covid – 19 instructions

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

A. YOU HAVE SYMPTOMS OF CORONA VIRUS (Fever Above 38°C, Cough)

DO NOT GO ANYWHERE  (avoid contact with other people).

CONTACT YOUR DOCTOR BY TELEPHONE or call the Department of

Infectious Diseases of the Karlovy Vary hospital (739 523 840) and follow their instructions – PLEASE DO NOT GO TO THE HOSPITAL!

In the event of a severe condition (breathlessness), call an ambulance (155) and follow their instructions.

Alternatively, contact the Regional Hygiene Station of the Karlovy Vary and follow their instructions (contacts in part B.)

B. YOU DO NOT HAVE SYMPTOMS (Fever Above 38°C, Cough)

The Regional Hygiene Station of the Karlovy Vary Region is setting up two telephone information lines to answer questions from citizens of the Karlovy Vary Region regarding the occurrence of COVID-19 worldwide and measures to be taken by people returning from the affected areas.

  • • Workdays (Monday - Friday): from 7:00 am to 6:00 pm
  • • Weekends (Saturday - Sunday): from 8:00 am to 3:00 pm

Phone contact 728 650 142, 728 650 242

PLEASE DO NOT GO TO THE HYGIENE STATION!

Additional instructions:

Wash your hands frequently with soap and water, or with alcohol-based hand sanitizer.

Respiratory hygiene - cover your mouth and nose with a tissue or your bent elbow when coughing or sneezing, NOT with bare hands!

Karlovy Vary on 26.02.2020, updated 27.02.2020, 02.03.2020, 03.03.2020

Ing. Bc. Martina Prokopova, MBA

Director of the Department of Antiepidemics

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary

Lékárna Cheb


V době státních svátků jsou lékárny KKN a.s. otevřeny: 09:00 – 21:00 hod.
(Toto platí pouze ve dnech, kdy lékárny v obchodních centrech jsou zavřeny.)

LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna