vakcina covid

 OČKOVACÍ CENTRUM

KARLOVY VARY

veškeré informace naleznete zde

 

 

vakcina covid

 OČKOVACÍ CENTRUM

CHEB

veškeré informace naleznete zde

 

 

Karlovarská nemocnice pořídila nové přístroje HFNO

Karlovarská nemocnice pořídila nové přístroje HFNO, které pomáhají pacientům s dýcháním

IMG 4737

Nové vysokoprůtokové kyslíkové přístroje zvané HFNO pořídila Karlovarská krajská nemocnice hned na dvě svá oddělení – Emergency a dětské. Terapie těmito přístroji se v posledních měsících  osvědčila především při léčbě pacientů s COVID-19.

HFNO (high-flow nasal oxygen) neboli oxygenátor je přístroj zajišťující neinvazivní podporu dýchání. Jeho nespornou výhodou je, že pacient s těžkými dýchacími problémy nemusí, být  před připojením, uspán a lze díky němu oddálit či úplně odvrátit napojení na plicní ventilátor. Zotavení pacienta odpojeného od HFNO je totiž výrazně rychlejší a jednodušší než z ventilátoru. 

Pořízené oxygenátrory značky AIRVO jsou zároveň vybaveny integrovaným zvhlčovačem a ohřevem vdechované směsi, která je vháněna do pacienta pod vysokým průtokem, a to až 60L/hodinu. Výslednou směs kyslíku a vzduchu, s různým poměrem,  si přitom udává sám ošetřující lékař podle potřeby pacienta. Maximální poměr směsi je 95% O2 a 5% vzduchu.

 „Na Emergency máme mnoho různých přístrojů, ale vysokoprůtokový kyslíkový přístroj je v našem portfoliu novinkou, za kterou jsme velmi vděčni. Mnohdy zachrání pacienta od intubace a napojení na umělou plicní ventilaci a je to pro pacienta šetrnější způsob, jak mu pomoci. Pandemie nás přesvědčila, že pořízení takového přístroje je dobrou investicí, ale rozhodně to neznamená, že nyní, kdy je nemoc na ústupu, nebude přístroj využit. Stále je mnoho indikací k použití HFNO i u „necovidových“ pacientů,“ uvedla vrchní sestra Emergency Denisa Bílská.

V rámci nákupu přístrojů AIRVO byly zakoupeny i mikonebulizační přístroje AEROGEN díky kterým je možné podávat současně léky ve formě aerosolu, který se přidává do směsi produkované samotným přístrojem. Cena zakoupených přístrojů vč. mikronebulizátoru a průtokoměrů přesáhla částku 300.000,-Kč. Nákup těchto přístrojů a dalších pomůcek byl financován z daru Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, kterou do jeho fondu věnovala společnost Philip Morris ČR. 

Na pomoc Moravě!

morava 2021Karlovarská krajská nemocnice a.s. se v souvislosti s přírodní katastrofou, která postihla část Jihomoravského kraje, rozhodla zřídit transparentní účet. Jeho účelem je shromáždění finančních prostředků na pomoc postiženým rodinám. Zejména pak v pomoci zajištění letních aktivit pro děti tak, aby se rodiče mohli věnovat nápravám škod, nutným opravám a rekonstrukcím. Dále bychom chtěli dle množství vybraných prostředků podpořit zasahující HZS možností rekondičního pobytu v lázeňském trojúhelníku.

Pokud máte zájem postiženým oblastem nějak pomoci, můžete tedy zvážit i tuto cestu. Děkujeme za Váš čas věnovaný této informaci a za případné sdílení.

Číslo transparentního účtu: 299223216/0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povolení návštev

Vážení pacienti,

návštěvy Vašich blízkých v našem zdravotnickém zařízení lze uskutečnit za podmínek, že: 

  • navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • navštěvující osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 (doloží nár. certifikátem o provedeném očkování) a od podání 2.dávky uplynulo nejméně 14 dní (dvoudávkové vakcíny) či od podání dávky uplynulo nejméně 14 dní (u jednodávkové vakcíny), nebo
  • navštěvující osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu nesmí uplynout více než 180 dní, nebo
  • navštěvující osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZČR k použití laickou osobou s negativním výsledkem

Dále:

  • Návštěva nejeví známky onemocnění COVID-19
  • Po celou dobu návštěvy má zakrytý nos a ústa (respirátor bez výdechového ventilu)
  • Respektuje návštěvní hodiny na oddělení
  • Návštěva je povolena pouze 1 osobě u jednoho pacienta
  • Délka návštěvy u pacienta je max. 30min

Předem děkujeme za dodržení výše uvedených podmínek a respektování hygienicko-epidemiologických opatření!

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary

Lékárna Cheb


Pohotovost v době svátků 9:00 - 19.00 hod.
(Toto platí pouze ve dnech, kdy lékárny v obchodních centrech jsou zavřeny.)

LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna

Zelená firma