Ochrana dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních

 

marek studzinski I1i7ihCGHkw unsplash

 

 

Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,

na mimořádné schůzi sněmovny dne 4. května bylo odsouhlaseno ukončení stavu pandemické pohotovosti. Od čtvrtka 5. května 2022 již tedy není povinností nosit roušky a respirátory ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

V této souvislosti rušíme tuto povinnost i v našich nemocnicích, nicméně si vás dovolujeme požádat, aby jste i nadále zachovávali zásady prevence a zejména u respiračních onemocnění používali ochranu dýchacích cest.

Zároveň apelujeme na starší a nemocné pacienty, aby v zájmu vlastního zdraví taktéž zvážili nošení roušek ve všech vnitřních prostorách nemocnice.

Děkujeme.

 

 

 

Jediný UA POINT v kraji bude provozovat karlovarská nemocnice

 

mapa nemocnice UA point

Karlovarská krajská nemocnice otevírá ve čtvrtek 31. března 2022 UA point, který bude zajišťovat základní akutní péči pro pacienty z Ukrajiny, a to v nově zřízených ambulancích označených jako UA POINT v pavilonu „N“ Nemocnice Karlovy Vary.

Na základě dohody s vedením Karlovarského kraje tak zde vznikne zatím jediné krajské centrum poskytující zdravotní péči ukrajinským uprchlíkům, které jinak nebude schopna absorbovat síť poskytovatelů primární péče v karlovarském kraji.

Bude zde k dispozici jedna ambulance pro děti a dorost a druhá pro dospělé. Ordinace budou otevřené od pondělí do pátku v čase 8:00 – 15:30hod. V ambulancích bude poskytována základní akutní zdravotní péče ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti naší nemocnice.

Součástí týmu budou dva lékaři, dvě sestry a ukrajinsko – český tlumočník, který s pacienty vyplní základní zdravotní dotazník. Přítomnost tlumočníka v této specializované ambulanci značně urychlí celý proces vyšetření.

„Ve velkých krajích zajišťují chod UA pointů fakultní nemocnice, v našem kraji tak připadla péče karlovarské nemocnici, jakožto největšímu poskytovateli zdravotní péče. Pokud by zde point nevznikl, zdravotní péče o ukrajinské migranty, kteří nenajdou svého praktického lékaře či pediatra, by tak byla dostupná nejblíže v UA pointu v Praze či Plzni,“ vysvětlil generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s. MUDr. Josef März, „cílem je zajištění základního ošetření u pacientů, kteří potřebují řešit akutní problém po svém příjezdu a zatím nenašli nebo nestihli najít svého praktického lékaře. Jde o řešení, které by mělo sloužit k překrytí současné situace a postupně by se vše mělo začlenit do standardního systému péče v ČR. Cílem není nijak upřednostňovat tyto pacienty, ale mít prostor na jejich ošetření, které samozřejmě zabere výrazně více času a nebolokovat ostatní pacienty v běžném či akutním provozu.“

Osoby z Ukrajiny, které projdou registračním procesem, jsou plně pojištěni v rámci veřejného zdravotního pojištění jako státní pojištěnci a mají plný nárok na poskytování hrazených zdravotních služeb jako jiní pojištěnci zdravotních pojišťoven v ČR. 

“Oceňujeme, že karlovarská nemocnice zajistí otevření UA Pointu, přestože je to velmi náročné z pohledu provozu a personálního zabezpečení. Děkujeme všem, kteří se na vytvoření tohoto pracoviště péče o uprchlíky podílejí a budou zabezpečovat jeho chod. Aktuálně řešíme s ministerstvem zdravotnictví financování UA Pointu, protože půjde o nemalé náklady,” uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Kraj i KKN vyhodnotí vytíženost a spektrum řešených potíží a i s přihlédnutím k vývoji v celém kraji bude tuto základní činnost případně upravovat.

 

Začíná postupná proměna areálu karlovarské nemocnice

 

Interní pavilon budova K

Areál karlovarské nemocnice se bude postupně modernizovat a rozvíjet tak, aby v budoucnu mohl sloužit jako centrum vysoce kvalitní zdravotní péče o pacienty a důstojné zázemí pro zdravotníky. Umožní to projekt s názvem „Generel Karlovarské krajské nemocnice“, jehož fyzická realizace začíná v prvních únorových dnech roku 2022, a to demolicí pavilonu K, kde dříve sídlilo lůžkové plicní oddělení.

Projekt má dvě etapy, s jeho kompletním dokončením se počítá v roce 2030. „V posledních letech je čím dál patrnější, že možnosti dalšího zvyšování kapacity stávajících nemocničních pavilonů se zcela vyčerpaly. Nemocnice přitom potřebuje některá oddělení umístit do vhodnějších prostor a rozšířit vybrané provozy. Proto se Karlovarský kraj společně s vedením Karlovarské krajské nemocnice rozhodl pro postupný rozvoj areálu, který by měl přinést mnohem vyšší komfort pro pacienty a lékařům i sestrám poskytnout všechno, co je nutné k moderní péči o nemocné. Konkrétně se v rámci generelu chystá vybudování nového transfuzního oddělení, rozšíření a modernizace urgentního příjmu, vybudování moderních oddělení onkologie, kardiologie nebo interny. Počítáme i se stavbou parkovacího domu a nové budovy střední zdravotnické školy,“ popsal hejtman Petr Kulhánek. Celkové náklady na projekt by měly dosáhnout 2,9 miliardy korun, přičemž část financí chce kraj získat z fondů EU.

„Vítáme, že se dlouhodobě připravovaný projekt realizuje a byla zachována jeho kontinuita. Díky těmto investicím si jako největší zdravotnické zařízení v Karlovarském kraji udržíme statut moderní a funkční nemocnice. Se zahájením stavebních prací nás samozřejmě čeká řada omezení a změn, na které jsme připraveni,“ sdělil generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s. MUDr. Josef März.

První etapa generelu Karlovarské krajské nemocnice zahrnuje kromě demolice objektu, kde se v minulosti nacházelo lůžkové plicní oddělení, také rekonstrukci a stavební úpravy v současné době nevyužívaného pavilonu bývalého infekčního oddělení.  Do něj bude přestěhován kompletně provoz „transfuzní stanice“ z Vítězné ulice v Karlových Varech a přemístěny administrativně provozní úseky. Ty aktuálně sídlí v hospodářské budově, která je ve špatném technickém stavu a hlavně by měla uvolnit místo novému pavilonu se zdravotní péčí. Odstraněním budovy dojde k uvolnění plochy pro další stavbu.

V rámci nové výstavby dojde také k modernizaci a rozšíření stávajícího provozu urgentního příjmu tak, aby byly splněny požadavky související s narůstajícím počtem akutních pacientů. Vzniknou zde také nové operační sály a prostory budou uzpůsobeny i pro nápor v době případného masivnějšího šíření virových onemocnění. Závěrečnou fází v rámci této etapy se stane výstavba pavilonu pro ambulantní a lůžkovou péči v oborech onkologie (komplexní onkologické centrum), kardiologie (kardiovaskulární centrum), neurologie, gynekologie, traumatologie a interní lékařství včetně gastroenterologického centra. Počítá se rovněž se zázemím pro přípravu cytostatik (protinádorových léků) a vybudováním spojovacího podzemního koridoru mezi stávajícími a novými objekty. V souvislosti s výstavbou budou řešeny parkovací plochy, nové oplocení, terénní a sadové úpravy.

Součástí 2. etapy generelu (realizace v letech 2023-2030) je demolice objektů, místo kterých je plánována výstavba parkovacího domu. V severní části areálu by měla vyrůst střední zdravotnická škola.

 

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary

Lékárna Cheb


Pohotovost v době svátků 9:00 - 19.00 hod.
(Toto platí pouze ve dnech, kdy lékárny v obchodních centrech jsou zavřeny.)

LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna

Zelená firma