Nabor nahled kopie2

          

 

POSILUJEME LÉKAŘSKÉ TÝMY!

 

Do našich lékařských týmů hledáme nové posily, tak neváhejte a přidejte se k nám. 

Mgr. Lucie Šedivá
Nábor a vzdělávání lékařů 

Tel.: +420 601 104 473

E-mail: nabor@kkn.cz

https://nemkv.cz/kariera

https://nemcheb.cz/kariera

 

Nové transfuzní oddělení karlovarské nemocnice nabídne komfortní zázemí pro dárce i zaměstnance

Ve zrekonstruovaných prostorech pavilonu L Nemocnice Karlovy Vary zahájilo provoz transfuzní oddělení, které dosud sídlilo ve Vítězné ulici v Karlových Varech.

Transfuzní oddělení je tak nyní součástí areálového komplexu nemocnice a nabízí moderní prostředí se špičkovým vybavením. Rekonstrukce pavilonu L je součástí Generelu Karlovarské krajské nemocnice.

„Přesídlení transfuzního oddělení do areálu nemocnice bylo naším dlouhodobým záměrem. Mnoho let bylo izolováno, což jsme vnímali jako nevhodné. Původní budova ve Vítězné ulici už byla zastaralá a kapacitně také nebyla úplně vyhovující. Personál i dárci se dočkali prostředí, které odpovídá trendům současné doby a já doufám, že právě dárci se tam budou rádi vracet,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

„Dárcovství krve je dobrovolná činnost s velkým společenským významem. Lidská krev je důležitou tekutinou, kterou nelze ničím nahradit, proto chceme, aby se naši dárci cítili na nové transfuzní stanici dobře a rádi se tam vraceli. Zároveň doufáme, že se naše dárcovská základna rozšíří o nové členy,“ doplnil generální ředitel KKN a.s. Josef März.

Součástí objektu jsou prostory související s technickým provozem areálu nemocnice, jako jsou dílny údržby a sklady, dále administrativně provozní úseky a transfuzní oddělení. To je umístěno v prvním a část provozu také ve druhém patře. Administrativa pak ve třetím patře a z části také ve druhém poschodí. Dílny údržby a sklady se nachází v prvním podzemním podlaží. Provozy jsou propojeny výtahy a schodištěm, dva výtahy slouží pro potřeby transfuzního oddělení. Vstup pro dárce krve je umístěn z jihozápadního rohu objektu. Budova je také napojena na stávající systém potrubní pošty.

„Kompletní rekonstrukce pavilonu L, který v minulosti fungoval jako infekční oddělení, nebyla jedinou akcí, jež na místě probíhala. Zároveň s tímto projektem byl realizován také projekt Karlovarské krajské nemocnice s názvem Zdravotnická technika ReactEU – KKN laboratoře, kterým byla zajištěna dodávka laboratorního vybavení do nového transfuzního oddělení,“ doplnil náměstek hejtmana s gescí v oblasti investic a správy majetku Dalibor Blažek.

„Celková hodnota zdravotnické techniky čerpané z dotační výzvy ReactEU právě pro laboratoře transfuzního oddělení dosáhla téměř k 19 miliónům korun. Mezi největší investice patří hlubokomrazící šokové zmrazovače plazmy, centrální monitorace teplot, vestavěné mrazáky a lednice, které jsou součástí stavby nebo velkoobjemové centrifugy,“ popsal provozně-technický ředitel KKN a.s. Martin Čvančara.

Kromě samotné rekonstrukce objektu zhotovitel, kterým byla společnost OHLA ŽS, a.s., řešil také technickou a dopravní infrastrukturu, jako třeba zpevnění manipulační plochy, prostor pro bezplatné parkování pro dárce a terénní a sadové úpravy. Celkové náklady rekonstrukce, stavebních prací a vybavení dosáhly 290 milionů korun.
Děkujeme za návštěvu zástupcům Karlovarský kraj - oficiální stránka a také Andrea Pfeffer Ferklová

V 18. ročníku celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2023“ zvítězila KKN a.s. ve třech kategoriích

 

Organizace HealthCare Institute o.p.s. předložila výsledky 18. ročníku celostátního projektu „Nemocnice ČR 2023“, který byl realizován v období od 1. února do 31. srpna letošního roku a bylo do něj osloveno 148 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky. Cílem tohoto projektu je sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic. Vyhodnocení projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje
pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard.

V žebříčku NEJLEPŠÍ NEMOCNICE, což je komplexní hodnotící projekt zaměřený na finanční zdraví nemocnic a bezpečnost a spokojenost pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích, zvítězila u pacientů v Karlovarském kraji  ve všech třech kategorích - hospitalizovaní pacienti, ambulantní pacienti nemocnic i bezpečnost a spokojenost zaměstnanců Karlovarská krajská nemocnice a.s.!

Všem našim pacientům i zaměstnancům děkujeme za hlasy a za skvělé umístění v anketě hospitalizovaní a ambulantní pacienti pak především personálu naší nemocnice.

 

Oddělení nukleární medicíny v karlovarské nemocnici se pyšní jedinečným diagnostickým přístrojem v ČR.

Oddělení nukleární medicíny v karlovarské nemocnici se pyšní jedinečným diagnostickým přístrojem v ČR.

Nemocnice Karlovy Vary spustila klinický provoz nového přístroje Symbia Pro.specta, který představuje další pokrok v oblasti hybridních zobrazovacích technologií SPECT/CT.  

Pro.specta je nová řada univerzálního zobrazovacího diagnostického systému, který disponuje pokročilou technologií SPECT a CT a umožňuje fúzi jejich obrazů. Jedná se o úplně první instalaci tohoto modelu v České i Slovenské republice.

„Náš nový přístroj je navržený pro jakékoli použití technologie SPECT/CT, využíváme ho hlavně pro zobrazování v kardiologii, neurologii, onkologii, ortopedii a dalších specializacích. Flexibilní detektory a otevřený design přístroje umožňují vyšetření širokého spektra typů pacientů – například dětí, výrazně obézních nebo imobilních pacientů, velmi dobře tolerují vyšetření pacienti s klaustrofobií. Zařízení lze také použít samostatně pro celotělovou a tomografickou scintigrafii nebo jako diagnostické CT. Personál pak má k dispozici stejné intuitivní rozhraní pro jednodušší ovládání. Největší výhodou nového typu je snížení radiační dávky pacienta, zkrácení doby vlastního vyšetření a zlepšení kvality zobrazení “ uvedl primář oddělení nukleární medicíny MUDr. Jan Valeš.

Před samotným vyšetřením jsou pacientovi podána nitrožilně radiofarmaka. Následuje vlastní scintigrafické snímání v celotělovém nebo tomografickém provedení, které umožňuje prostorové zobrazení. Ihned je doplněno lokalizační nebo diagnostické CT vyšetření, většinou v režimu Low-Dose s nižší mírou ozáření, a fúze obrazů obou metodik. Ta umožňuje výrazně lepší rozlišení a lokalizaci patologických lézí, zároveň se vyhodnotí i vlastní CT vyšetření. Tato technologie zobrazuje funkci orgánu či metabolickou aktivitu části těla.

Srdcem přístroje Symbia Pro.specta je tzv. myExam Companion s jednoduchým ovládáním, které ve SPECT/CT zobrazování odstraňuje tradiční manuální pracovní postupy závislé na uživateli. myExam Companion totiž nabízí automatizované nástroje, jež uživatele provázejí na každém kroku rozhodovacího procesu během vyšetření – od přípravy systému a pacienta přes akvizici snímků a rekonstrukci až po vyhodnocení a postprocessing.

To oddělením umožňuje rychle a snadněji dosahovat konzistentních výsledků bez ohledu na pacienta, proceduru či úroveň zkušeností uživatele. Další výraznou inovací, která je standardním vybavením, je daty řízená korekce pohybu pacienta, jenž kliknutím tlačítka automaticky koriguje pohyb pacienta během SPECT vyšetření a tím zlepšuje kvalitu snímku.

„Technologie hybridního SPECT/CT nebyla historicky dostupná pro všechny poskytovatele zdravotní péče. Místo toho mnoho institucí i nadále používá jen SPECT gamakamery, které nemohou vždy odpovědět na požadavky oddělení moderního molekulárního zobrazování či radiologie,“ dodává provozně-technický ředitel Karlovarské krajské nemocnice Ing. Martin Čvančara, MBA.

Tato novinka nahradila více jak deset let starý přístroj, jehož instalace trvala 30 dní. Celkové náklady na jeho pořízení se přiblížily k částce 24 milionů korun a na jeho úhradu byly využity finanční prostředky čerpané z dotačních fondů.

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary


LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna

Zelená firma