red 5848807 1920   Slider web čtverec 33

 

POSILUJEME TÝMY DO ZREKONSTRUOVANÉ NEMOCNICE CHEB!

Rekonstrukce chebské nemocnice je u konce a otevírá tak nové pracovní příležitosti. Nabízíme funkční místa, především v oboru interní lékařství a možnost specializace v dalších oborech.

Nabízíme individuální mzdy a příplatky na interním a onkologickém oddělení.

Kontaktujte nás!

Klára Bílská
Nábor a vzdělávání lékařského zdravotnického personálu
E-mail: nabor@kkn.cz
Tel.: +420 733 166 128

Kolektivní vyjednávání přinesla navýšení mezd

 

Kolektivní vyjednávání všech odborových organizací Karlovarské krajské nemocnice s vedením KKN aktivně probíhalo na měsíční bázi již od října loňského roku. Odboráři šli do vyjednávání s cílem dohodnout se na zvýšení platů a pokračovat tak v dlouhodobém plánu dorovnávání mezd v několika kategoriích ke státním tabulkám, u ostatních pak udržení nad úrovní těchto tabulek.

„S  karlovarskými odborářskými kolegy jsme se shodli v návrhu a žádali  vedení nemocnice o plošné přidání, nikoliv o procentuální, protože v našich pracovních týmech byly a jsou nízkopříjmové skupiny, bez kterých nemůžeme jako celek fungovat,“ uvedla vrchní sestra chirurgického oddělení Nemocnice Cheb, členka odborů, Zdeňka Semotánová.  

Na základě dohody tak došlo od 1. února 2023 k navýšení mezd  u středního zdravotnického personálu a lékařů dle předloženého návrhu odborových svazů. Navíc bylo dohodnuto dorovnání mezd nastupujícím mladým lékařům v kategoriích L1 a L2 a zároveň sestrám s delší praxí k úrovni státních tabulek. Mimo jiné byl navýšen příspěvek na penzijní připojištění.

Rekonstrukce a dostavba pavilonu B Nemocnice Cheb je dokončena

Karlovarský kraj zahájil na podzim roku 2019 rekonstrukci a dostavu pavilonu B chebské nemocnice. Navázal tak na výstavbu nového pavilonu A, jež byla dokončena v roce 2018. V nových prostorech již byl zahájen provoz. Kraj za rekonstrukci nemocnice zaplatil více než tři čtvrtě miliardy korun.        


„Pavilon B se dočkal rekonstrukce a přístavby. Levá část zrekonstruované budovy nyní  slouží pro specializované ambulance, ORL a ordinaci pro sonografická vyšetření. Středová část je určena pro pracoviště a zázemí radiologie. V pavilonu jsou umístěna lůžková oddělení chirurgie, interny, gynekologie a ORL. Nechybí ani osm takzvaných dospávacích lůžek, jež jsou určena pacientům po operacích. Sloužit budou pro všechny operační sály. V tomto pavilonu se nachází také gynekologická ambulance a rehabilitace. Pacienti a návštěvníci nemocnice jistě ocení i úpravy hlavního vchodu a možnost občerstvení v bistru,“ uvedl náměstek hejtmana Dalibor Blažek.    

V měsíci lednu probíhaly nutné funkční zkoušky, regulace systémů a odstraňování drobných vad a nedodělků. Následně byl pavilon B dovybaven například  lékařskou technikou, nábytkem a výpočetní technikou. Revitalizace se netýkala jen přímo budovy nemocnice, provedeny byly také úpravy venkovní komunikace, veřejného osvětlení, chodníků a sadové úpravy. Před hlavním vstupem vzniklo nové parkoviště.       

„Jednalo se o velmi zásadní investici ze strany Karlovarského kraje, která přinesla nejen nové prostory pro pacienty, ale také  odpovídající zázemí a špičkové vybavení pro lékaře, sestry a zdravotnický personál. Věřím, že i tento fakt by mohl pomoci v získávání dalších lékařů a zdravotníků k působení v našem kraji,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.


Za stavební práce na rekonstrukci a přístavbě pavilonu B Nemocnice Cheb zaplatil Karlovarský kraj 241 milionů korun, za vybavení rekonstruovaného pavilonu pak 35 milionů korun. Celkové náklady za kompletní práce na pavilonu A i B, a to včetně přístrojového a dalšího vybavení, dosáhly částky 772 milionů korun.         

„Jsme rádi, že byla kompletní rekonstrukce nemocnice v Chebu dokončena a že bude plně sloužit veřejnosti. Poskytne  důstojné a moderní prostředí pro  diagnostiku a léčbu a společně dokážeme, že jsme nejen hezkým, ale především kvalitním partnerem pro pacienty nejen chebského regionu. Věříme, že tato atraktivita se promítne i do zájmu absolventů fakult a zdravotních škol o zaměstnání v Chebu,“ komentoval generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice a.s. Josef März.       

Většina oddělení je již přestěhována a v provozu, ambulance a další provozy pak měly být  přestěhovány do konce měsíce února. Následně bude zahájen zkušební provoz. Oficiální otevření a Den otevřených dveří se koná 20. února, kdy mohou zájemci z řad široké veřejnosti nahlédnout do vybraných prostor, například do nového pokoje či do části ambulantního traktu.    
„Poděkování rozhodně patří také personálu Nemocnice Cheb za obrovskou míru trpělivosti, kterou se musel obrnit. Pět let všichni pracovali v provizorních podmínkách, což nebylo vůbec jednoduché. Věřím, že odměnou jim bude to, že Nemocnici Cheb rekonstrukce posunula kvalitou na úroveň fakultní nemocnice,“ doplnil náměstek Dalibor Blažek.

Sportovní lékařské prohlídky mohou zájemci opět absolvovat v Karlovarském kraji

S náhlým úmrtím mladých, zdravých sportovců při fotbale, hokeji, ale bohužel i při individuálních sportech se setkáváme i na našich sportovištích. Riziko spojené s dosud nepoznaným onemocněním srdce lze minimalizovat prostřednictvím preventivní sportovní prohlídky.

 Služby tělovýchovného lékaře v Karlovarském kraji však ve spektru poskytovaných zdravotních služeb téměř 4 roky chyběly. Nyní se Karlovarskému kraji ve spolupráci s Karlovarskou krajskou nemocnicí podařilo provoz ambulance tělovýchovného lékařství obnovit.

„Po dlouhé době se nám podařilo zajistit provoz ordinace sportovního lékaře, která v Karlovarském kraji chyběla. Je to skvělá zpráva zejména pro sportovní kluby z regionu, protože jejich svěřenci museli doposud za vyšetřením dojíždět do jiných krajů. Po jarních prázdninách bude zahájen zkušební provoz, od března pak bude ordinace k dispozici veřejnosti,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Preventivní sportovní prohlídky provedené odborným tělovýchovným lékařem by měl každý registrovaný sportovec pravidelně minimálně 1x ročně absolvovat. Ambulance nabídne vedle prohlídky lékařem také zátěžovou spiroergometrii či klidové a zátěžové EKG pro sportovce všech výkonnostních i věkových kategorií.

„Ordinace je vybavena špičkovým vybavením pro zajištění komplexní péče o sportovce s cílem včas odhalit případné skryté kardiovaskulární onemocnění dané osoby. Na vybavení jsme proto nešetřili - celkové náklady na zřízení ambulance vč. přístrojového vybavení dosáhly částky 1,5 mil. Kč,“ uvedl provozně-technický ředitel KKN a.s. Ing. Martin Čvančara, MBA.

Provoz ambulance, která je umístěna v KV Areně (tréninková hala), zajistí dvě lékařky pod dohledem odborného garanta. Činnost bude spadat pod Karlovarskou krajskou nemocnici. Pro veřejnost bude zahájen provoz v měsíci březnu, online objednávkový systém prostřednictvím webových stránek nemocnice bude spuštěn od 20. února.

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary


LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna

Zelená firma