Nabor nahled kopie2

          

 

 STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO PŘÍBĚHU! 

 

 

Do našich týmů hledáme nové posily, tak neváhejte a přidejte se k nám. 

E-mail: nabor@kkn.cz

https://kariera.kkn.cz/

 

Prvním rytířem českého lékařského stavu v Karlovarském kraji se stal profesor Josef Dvořák

Profesor MUDr. Josef Dvořák, DrSc., FICS, lékař Karlovarské krajské nemocnice, obdržel  v polovině března 2024 v Tereziánském sálu Břevnovského kláštera titul „Rytíř lékařského stavu“. Ten každoročně od roku 1996 uděluje Česká lékařská komora jedné významné osobě, která výkonem své lékařské praxe nebo vědeckou činností významným způsobem přispěla k rozvoji medicíny a která se díky svému morálnímu jednání stala příkladem a vzorem pro své kolegy. Do pomyslné síně slávy vstoupil pan profesor jako 30. člen tohoto elitního klubu.

Stálice na poli chirurgie, která se oboru věnuje přes padesát let naplno. To je Josef Dvořák, chirurg s dlouholetými zkušenostmi působící v karlovarské nemocnici.

Josef Dvořák provedl během své více než padesátileté kariéry nespočet operací. Přestože v loňském roce oslavil své 80. narozeniny, stále operuje, je vitální a své mladé nástupce a kolegy vede především k tomu, aby úcta k nemocným byla vždy na prvním místě.

„Je mi ctí a neobyčejně si vážím ocenění, kterého se mi dostalo na půdě ČLK. S pokorou tento titul přijímám, ale současně se skláním před svými spolupracovníky a přáteli z chirurgické kliniky v Motole, tak z chirurgického oddělení nemocnice v Karlových Varech. Bez nich by má práce nikdy nedosáhla dobrých výsledků. Významná pro mne byla a stále je také spolupráce s kolegy a sestrami z jiných oborů než chirurgických,“ pronesl profesor po slavnostním aktu pasování.

 

Profesor Dvořák prokázal, že špičková medicína se může dělat i mimo velká centra. Pokud vám nechybí odbornost, odvaha a vůle své vize realizovat. Karlovarská chirurgie se tak především díky panu profesorovi postupně stala jedním z referenčních pracovišť provádějících operace štítné žlázy v rámci celé ČR.  A s úspěchem provádí také složité operace slinivky břišní.

Všechny kolegyně a kolegové Karlovarské krajské nemocnice a.s. panu profesorovi Dvořákovi k získanému titulu touto cestou znovu blahopřejí…i když pro ně rytířem již stal dávno.

Nové transfuzní oddělení karlovarské nemocnice nabídne komfortní zázemí pro dárce i zaměstnance

Ve zrekonstruovaných prostorech pavilonu L Nemocnice Karlovy Vary zahájilo provoz transfuzní oddělení, které dosud sídlilo ve Vítězné ulici v Karlových Varech.

Transfuzní oddělení je tak nyní součástí areálového komplexu nemocnice a nabízí moderní prostředí se špičkovým vybavením. Rekonstrukce pavilonu L je součástí Generelu Karlovarské krajské nemocnice.

„Přesídlení transfuzního oddělení do areálu nemocnice bylo naším dlouhodobým záměrem. Mnoho let bylo izolováno, což jsme vnímali jako nevhodné. Původní budova ve Vítězné ulici už byla zastaralá a kapacitně také nebyla úplně vyhovující. Personál i dárci se dočkali prostředí, které odpovídá trendům současné doby a já doufám, že právě dárci se tam budou rádi vracet,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

„Dárcovství krve je dobrovolná činnost s velkým společenským významem. Lidská krev je důležitou tekutinou, kterou nelze ničím nahradit, proto chceme, aby se naši dárci cítili na nové transfuzní stanici dobře a rádi se tam vraceli. Zároveň doufáme, že se naše dárcovská základna rozšíří o nové členy,“ doplnil generální ředitel KKN a.s. Josef März.

Součástí objektu jsou prostory související s technickým provozem areálu nemocnice, jako jsou dílny údržby a sklady, dále administrativně provozní úseky a transfuzní oddělení. To je umístěno v prvním a část provozu také ve druhém patře. Administrativa pak ve třetím patře a z části také ve druhém poschodí. Dílny údržby a sklady se nachází v prvním podzemním podlaží. Provozy jsou propojeny výtahy a schodištěm, dva výtahy slouží pro potřeby transfuzního oddělení. Vstup pro dárce krve je umístěn z jihozápadního rohu objektu. Budova je také napojena na stávající systém potrubní pošty.

„Kompletní rekonstrukce pavilonu L, který v minulosti fungoval jako infekční oddělení, nebyla jedinou akcí, jež na místě probíhala. Zároveň s tímto projektem byl realizován také projekt Karlovarské krajské nemocnice s názvem Zdravotnická technika ReactEU – KKN laboratoře, kterým byla zajištěna dodávka laboratorního vybavení do nového transfuzního oddělení,“ doplnil náměstek hejtmana s gescí v oblasti investic a správy majetku Dalibor Blažek.

„Celková hodnota zdravotnické techniky čerpané z dotační výzvy ReactEU právě pro laboratoře transfuzního oddělení dosáhla téměř k 19 miliónům korun. Mezi největší investice patří hlubokomrazící šokové zmrazovače plazmy, centrální monitorace teplot, vestavěné mrazáky a lednice, které jsou součástí stavby nebo velkoobjemové centrifugy,“ popsal provozně-technický ředitel KKN a.s. Martin Čvančara.

Kromě samotné rekonstrukce objektu zhotovitel, kterým byla společnost OHLA ŽS, a.s., řešil také technickou a dopravní infrastrukturu, jako třeba zpevnění manipulační plochy, prostor pro bezplatné parkování pro dárce a terénní a sadové úpravy. Celkové náklady rekonstrukce, stavebních prací a vybavení dosáhly 290 milionů korun.
Děkujeme za návštěvu zástupcům Karlovarský kraj - oficiální stránka a také Andrea Pfeffer Ferklová

V 18. ročníku celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2023“ zvítězila KKN a.s. ve třech kategoriích

 

Organizace HealthCare Institute o.p.s. předložila výsledky 18. ročníku celostátního projektu „Nemocnice ČR 2023“, který byl realizován v období od 1. února do 31. srpna letošního roku a bylo do něj osloveno 148 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky. Cílem tohoto projektu je sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic. Vyhodnocení projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje
pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard.

V žebříčku NEJLEPŠÍ NEMOCNICE, což je komplexní hodnotící projekt zaměřený na finanční zdraví nemocnic a bezpečnost a spokojenost pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích, zvítězila u pacientů v Karlovarském kraji  ve všech třech kategorích - hospitalizovaní pacienti, ambulantní pacienti nemocnic i bezpečnost a spokojenost zaměstnanců Karlovarská krajská nemocnice a.s.!

Všem našim pacientům i zaměstnancům děkujeme za hlasy a za skvělé umístění v anketě hospitalizovaní a ambulantní pacienti pak především personálu naší nemocnice.

 

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary


LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna

Zelená firma