30.11.2020
Děkujeme všem, kteří se v těchto složitých dnech snaží pomoci našim zdravotníkům a ulehčit jim v jejich náročné práci. Velmi si toho vážíme.
Na fotografiích dar zaměstnanců DDM Karlovy Vary, kteří napekli sestřičkám domácí koláče a již tradiční občerstvení od zaměstnanců Karlovarského symfonického orchestru. Za obědy pro zdravotníky ve službě tentokrát děkujeme farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Karlovy Vary a Chodov, za drobné občerstvení pak firmě Košík.cz.
Moc si vás všech vážíme!
26.11.2020

Větší bezpečnost pro pacienty i pro personál. Recepce chebské nemocnice je nově vybavena stěnou z bezpečnostního tvrzeného skla. Ta nejen že brání případnému šíření kapénkové infekce při kontaktu s návštěvníky nemocnice, ale především chrání personál. Například agresivní chování návštěvníků pod vlivem návykových látek totiž v posledních letech není ničím neobvyklým.

25.11.2020

V chebské nemocnice nabízíme novou službu. Návštěvníci nemocnice i obyvatelé města si zde mohou zakoupit ochranné roušky z automatu i mimo provozní dobu lékárny. Takzvaný rouškomat stojí v jejím těsném sousedství u hlavní brány do areálu nemocnice. K dispozici zde jsou jednoduché chirurgické roušky pro dospělé i děti a respirátory třídy FFP2.

Karlovarská krajská nemocnice a.s. zastoupená předsedkyní představenstva ing. Jitkou Samákovou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice


 ZÁSTUPCE PRIMÁŘE INTERNÍHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE CHEB

Nabízíme:

 • zajímavou práci na velmi dobře vybaveném pracovišti
 • náborový příspěvek
 • velmi zajímavé individuální mzdové podmínky
 • možnost dalšího vzdělávání
 • aktivní pomoc při hledání ubytování a příspěvky na bydlení
 • program podpory rodiny, zajištění školy pro děti, zaměstnání partnera
 • týden dovolené nad rámec stanovený zákonem
 • 3 dny sick day
 • zaměstnanecký benefit v rámci telefonního tarifu
 • zvýhodněné stravování v podnikové jídelně
 • po odpracování 3 let příspěvek na penzijní připojištění
 • atraktivní prostředí města Cheb s nabídkou kulturního a bohatého sportovního vyžití

Požadujeme:

 • specializaci v oboru interní lékařství nebo specializovanou způsobilost v oboru vnitřní lékařství
 • licenci pro výkon vedoucího lékaře a primáře
 • trestní bezúhonnost
 • flexibilita a komunikativnost
 • týmová spolupráce

Další informace lze získat na čísle telefonu 602529127 nebo

na e-mailové adrese josef.masek@kkn.cz.

Své nabídky zasílejte nejpozději do 31.12.2020 na adresu:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

MUDr. Josef Mašek,

Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary.

Rezervace termínů odběru na Covid-19 pro indikované osoby

Informace pro občany Karlovarského kraje indikované praktickým lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí k provedení testu na Covid-19

Systém rezervace termínu odběru pro indikované osoby

S účinností od středy 7. října 2020 je na základě rozhodnutí Krizového štábu Karlovarského kraje zprovozněn jednotný systém pro rezervaci termínu odběru na Covid-19 ve spolupracujících odběrových místech.

Kontakt pro rezervaci termínu odběru

950 380 380

Cena volání na informační linku je stejná jako při volání na pevnou linku podle ceníku vašeho operátora. Čísla začínající na 950 používá státní správa.

Provozní doba

Ve všední dny od 8:00 do 15:00 hodin.

Pro koho je linka určena

Tato telefonní linka je určena pouze pro osoby, kterým vystavil žádanku k odběru na provedení testu k prokázání přítomnosti koronaviru praktický lékař nebo pracovník krajské hygienické stanice. Rezervaci termínu odběru může provést i lékař pro své pacienty.

Rezervace termínu odběru je možná pouze po vystavení žádanky.

Postup pro provedení rezervace

Pro vytvoření rezervace Vás operátor vyzve ke sdělení následujících údajů:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo,
 • telefon,
 • adresa trvalého bydliště a v případě nutnosti odběru doma i adresu, na níž bude proveden odběr mobilním týmem.

Bez sdělení těchto údajů není možné rezervaci dokončit.

Pravidla pro návštěvu odběrového místa

Pro efektivní fungování sítě odběrových míst, ušetření Vašeho času a snížení rizika Vaší nákazy v místech, kde se mohou vyskytovat potenciálně infekční pacienti, dodržujte, prosím, tyto zásady:

 • Termín odběru si VŽDY rezervujte předem na výše uvedeném telefonním čísle.
 • Na tento termín se dostavte s optimálním předstihem. Nečekejte zbytečně dlouho.
 • Pokud Vám termín přestal vyhovovat, požádejte o jeho zrušení nebo změnu na výše uvedeném telefonním čísle! Uvolníte místa dalším zájemců, kteří ho mohou využít.
 • Informujte se o průběhu odběru na konkrétním odběrovém místě.
 • V prostoru odběrového místa dodržujte všechna organizační a protiepidemická opatření. Zejména dbejte dostatečných rozestupů při čekání na odběr.
 • Při čekání na odběr dodržujte pokyny personálu odběrového místa a stanovené pořadí.
 • Mějte připraveny osobní doklady a v případě, že Vám Váš praktický lékař vydal tištěnou žádanku, mějte ji s sebou.

Upozornění

Linka 950 380 380 neslouží k rezervaci termínu odběru pro samoplátce.

Odpovědi na dotazy týkající se cestování, výsledků prováděných testů, rizikových kontaktů, karantény, aktuálně platných mimořádných opatření a dalších témat spojených s koronavirem Vám poskytnou operátoři celostátní linky 1221.

V případě zdravotních potíží kontaktujte svého praktického lékaře nebo linku 155.

Informační linka pro případy mimořádných událostí s hromadným postižením osob

 • Informační linka NENÍ TÍSŇOVÁ LINKA! Pokud jste v ohrožení volejte 112

 • Informační linka slouží pro případy mimořádných událostí s hromadným postižením osob, případně k jiným mimořádným událostem, o nichž bude veřejnost informována prostřednictvím médií 
 • Zde se může veřejnost dotazovat na konkrétní osoby, které se staly nebo mohly stát poškozenými mimořádnou událostí (kde se nachází apod.) 
 • Operátor se bude ptát kdo volá a v jakém je vztahu k dotazované osobě. Případně bude požadovat další údaje, které pomohou identifikovat poptávanou osobu
 • Informace z místa mimořádné události se nepřetržitě vyvíjí a upřesňují podle času a rozsahu události. Při prvním zavolání nemusí být ještě potřebné údaje k dispozici. Respektujte pokyny operátora
 • Informační linka se v odůvodněných případech může využít i pro jiné vhodné účely, při kterých je potřebné umožnit občanům získání operativních informací. O takovém případu zprovoznění linky bude veřejnost rovněž informována cestou médií
 • V době mimo shora uvedených případů je informační linka přesměrována na Krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje, kde lze získat přiměřené informace
 • Volání na informační linku je zpoplatněno podle ceníku operátora volajícího a to jako volání do neveřejné sítě 950

Informační linka 950 380 180


 

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary

Lékárna Cheb


Pohotovost v době svátků 9:00 - 19.00 hod.
(Toto platí pouze ve dnech, kdy lékárny v obchodních centrech jsou zavřeny.)

LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna