Nabor nahled kopie2

          

 

 STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO PŘÍBĚHU! 

 

 

Do našich týmů hledáme nové posily, tak neváhejte a přidejte se k nám. 

E-mail: nabor@kkn.cz

https://kariera.kkn.cz/

 

Prestižní Cena Arnolda Picka za rok 2023 putuje na karlovarskou neurologii

Cena Arnolda Picka je udělována nejlepšímu příspěvku z odborné neurologické praxe, který byl zveřejněn v daném kalendářním roce v časopisu Neurologie pro praxi.

Tuto prestižní cenu pro neurology za rok 2023 obdržel na Sympoziu praktické neurologie, které se konalo  6. června v Brně, lékař neurologického oddělení Nemocnice Karlovy Vary Dr. Evgeni Kavrakov společně s MUDr. Alexandrou Jungovou, Ph.D., lékařkou Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň. Oba lékaři se podíleli na léčbě pacientky s velmi vzácnou chorobou – syndromem POEMS, jejíž cesta začala právě na neurologii karlovarské nemocnice.

„Tento případ byl tak neobvyklý a zajímavý, že jsem se rozhodl ho publikovat v odborném časopise. Jsem rád, že se na něm podílela i má kolegyně Jungová a měli jsme příležitost ho prezentovat odborníkům a kolegům na Sympoziu praktické neurologie,“ uvedl Dr. Kavrakov.

Časopis Neurologie pro praxi přináší formou přehledových článků nejnovější poznatky především z oblasti diagnostiky a léčby neurologických onemocnění. V mezioborových přehledech je možno se setkat s problematikou týkající se neurologie, ale i pohledem odborníka z jiné oblasti medicíny.

Prodlužte si parkování na 3 hodiny zdarma!

 

 

 

 

 

Od 29. května 2024 nabízíme bezplatné parkování na dobu 3 hodin v areálu Nemocnice Cheb, které lze aplikovat při vyzvednutí receptu nebo při nákupu volně prodejných produktů v minimální hodnotě 100,-Kč v lékárně Nemocnice Cheb před výjezdem z areálu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chráníme životní prostředí - jsme zelená firma

Všichni jsme obklopeni elektronickými zařízeními, která nám zjednodušují a zpříjemňují život. Domácí spotřebiče, chytré telefony, počítače a notebooky, akumulátorové nářadí, hračky na baterie, baterie … Tito užiteční pomocníci se však poté, co doslouží, stávají elektroodpadem a pokud se s nimi nesprávně nakládá, mohou znamenat nebezpečí pro životní prostředí.

Vysloužilá elektrozařízení představují v současnosti nejrychleji rostoucí kategorii odpadu na světě…jediným řešením je jejich správné třídění, zpětný odběr a následná šetrná recyklace.

Karlovarská krajská nemocnice a.s. se v roce 2019 připojila do projektu Zelená firma. Hlavním cílem tohoto projektu  je zabránit, aby elektroodpad končil na skládkách komunálního odpadu. KKN a.s. nabídla svým zaměstnancům, návštěvníkům a zákazníkům možnost se zbavit svých vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrných boxů. Tyto boxy jsou umístěny v blízkosti recepce jak v Nemocnici Karlovy Vary, tak v Nemocnici Cheb.

Vysloužilé elektrospotřebiče a baterie jsou poté odvezeny z našich boxů společností REMA Systém, která působí v celé České republice. Díky tomu jsme za loňský rok odevzdali 2 989 kg odpadních elektrozařízení, čímž jsme přispěli k tomu, že se tento odpad nehromadí na skládkách či nespaluje ve spalovnách,“ uvedla Lucie Krejčová, ekolog Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Co takové množství znamená pro životní prostředí?

Tři tuny takto recyklovaných elektrozařízení ušetří například 464 m3 vody, která se spotřebuje při výrobě jakéhokoliv produktu (toto množství vody vystačí jednomu člověku více než měsíc) či sníží produkci CO2 o 4.769 kg.

To nám dává smysl. V našem případě to má i přidanou hodnotu. Na recyklaci se totiž podílí osoby se zdravotním handicapem.

„V uplynulém roce KKN vyprodukovala téměř 3 tuny elektroodpadu a ten pak přes kolektivní systém Rema předala naší společnosti MARKETA – REMONE s.r.o. k odvozu a následné recyklaci. Tím tak zvyšuje svůj podíl nejen na poli ekologickém, ale i v sektoru sociálním, kdy přímo dodává práci naším zaměstnancům, a tak podporuje zaměstnávání občanů se zdravotním handicapem. Velice si naší spolupráce vážíme a jsme hrdí, že společně dotváříme a optimalizujeme moderní a ekologické prostředí,“ sdělil Tomáš Králík, manažer střediska elektroodpadu MARKETA-REMONE s.r.o., „tímto bych rád jménem společnosti poděkoval za spolupráci Karlovarské krajské nemocnici, která je naším partnerem v oboru ekologické likvidace elektroodpadu již od roku 2005. Naše společnost zaměstnává více než 100 pracovníků OZP ve dvou provozovnách, kteří se věnují ekologické demontáži a zpracování výrobků s ukončenou životností (dříve elektroodpad).“

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary


LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna

Zelená firma