Nabor nahled kopie2

          

 

 STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO PŘÍBĚHU! 

 

 

Do našich týmů hledáme nové posily, tak neváhejte a přidejte se k nám. 

E-mail: nabor@kkn.cz

https://kariera.kkn.cz/

 

V Karlovarské nemocnici funguje od 1. 7. 2024 onkologická ambulance. Je zárodkem budoucího onkologického centra.

Od devadesátých let minulého století byla v Karlových Varech zajišťována onkologická péče Onkologickou ambulancí s.r.o. se sídlem v Libušině ulici. Před rokem, s odchodem lékaře, byla její další existence ohrožena. I proto započala jednání mezi vedením Karlovarské nemocnice a společností Asklepion  o jejím převzetí a začlenění mezi pracoviště Karlovarské nemocnice.

Jedním z důvodů byl i  dynamický rozvoj moderní onkologie, ve které  je trendem péči o onkologicky nemocné soustřeďovat do center s předpokladem návaznosti na další obory jak klinické, tak diagnostické, včetně zajištění  kvalifikované přípravy podávaných léčebných roztoků přímo v ústavních lékárnách resp. ve specializovaném pracovišti přípravy cytostatických léčiv a v neposlední řadě pak dostupnost urgentní medicíny pro případ život ohrožujících komplikací při podávání léčiv. Společně došlo k uzavření   dohody a nemocnice onkologickou ambulanci převzala. I proto může léčba nemocných, kteří zde byli léčeni, plynule pokračovat, aniž by utrpěla kontinuita započaté léčby. Lékárna Karlovarské nemocnice navíc disponuje velmi moderní přípravnou cytostatických roztoků, které bylo uvedeno do provozu v srpnu loňského roku.

„Dovršili jsme roční úsilí o zajištění onkologické péče v našem městě, v krajské nemocnici. Je to zárodek našeho budoucího onkologického centra v Karlovarském kraji,“ uvedl generální ředitel KKN a.s. MUDr. Josef März.

Onkologická ambulance v Nemocnici Karlovy Vary se včetně stacionáře nachází v pavilonu N. Doposud byly tyto prostory používány pro různé účely, například v roce 2022 zde byl zřízen UA point, kde byla poskytována lékařská péče pro ukrajinské uprchlíky.

Rekonstrukce pavilonu N zahrnovala rozsáhlé úpravy jednoho podlaží, kde byly vytvořeny prostory pro 2 ambulance a stacionář pro podávání léčiv (chemoterapie) včetně observace pacientů. V suterénu pavilonu je zázemí pro personál. Důležitou součástí rekonstrukce bylo vybudování nového vstupu do objektu včetně plošiny pro invalidy pro bezbariérový přístup.

Léčba probíhá ve standardním ambulantním režimu, tedy ve všední dny. Pro případ komplikací je zajištěna návaznost na další pracoviště karlovarské nemocnice i mimo tuto dobu.  Se zajištěním provozu onkologické ambulance pomáhají lékaři z onkologické kliniky z FN Bulovka.

„Jsme velmi rádi, že můžeme přispět ke zkvalitnění a dostupnosti onkologické péče v Karlovarském kraji. Spolupráce mezi našimi institucemi je klíčová pro zajištění kontinuální péče pacientům. Věříme, že tento krok významně přispěje k jejich komfortu a úspěšné léčbě,“ uvedl ředitel FN Bulovka, Mgr. Jan Kvaček.

„Karlovarská krajská nemocnice měla dlouhodobě nedostatek lékařů v oboru onkologie, proto jsme domluvili vzájemnou spolupráci. Čtyři lékaři z našeho Ústavu radiační onkologie téměř rok pravidelně ordinují v onkologické ambulanci Karlovarské krajské nemocnice, a zároveň Komplexní onkologické centrum naší nemocnice poskytuje léčbu pacientům z Karlovarského kraje," popsala spolupráci Mgr. et MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA, lékařka Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka a 1. LF UK.

„Zajištění rovné dostupnosti onkologické péče bez ohledu na bydliště pacienta je jedním z hlavních úkolů České onkologické společnosti. Osobní propojení lékařů z Ústavu radiační onkologie FNB a 1. LF UK a Onkologické ambulance Karlovarské krajské nemocnice může zajistit západočeským nemocným nejkratší cestu k onkologické léčbě. A to je jedna z hlavních podmínek její úspěšnosti," shrnula přednostka Ústavu radiační onkologie FNB, prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Onkologická ambulance Nemocnice Karlovy Vary i onkologické oddělení Nemocnice Cheb samozřejmě těsně spolupracuje i s Komplexním onkologickým centrem FN Plzeň, pod vedením prof. MUDr. Jindřicha Fínka. Ph.D..

V rámci realizace nového vstupu do pavilonu N byla provedena oprava historické fasády budovy na její západní straně. Objekt patří do památkové rezervace města Karlovy Vary, oprava tak proběhla za dozoru orgánu státní památkové péče. Ve stejném duchu bude do konce roku provedena oprava fasády na zbylých stranách objektu.

Prestižní Cena Arnolda Picka za rok 2023 putuje na karlovarskou neurologii

Cena Arnolda Picka je udělována nejlepšímu příspěvku z odborné neurologické praxe, který byl zveřejněn v daném kalendářním roce v časopisu Neurologie pro praxi.

Tuto prestižní cenu pro neurology za rok 2023 obdržel na Sympoziu praktické neurologie, které se konalo  6. června v Brně, lékař neurologického oddělení Nemocnice Karlovy Vary Dr. Evgeni Kavrakov společně s MUDr. Alexandrou Jungovou, Ph.D., lékařkou Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň. Oba lékaři se podíleli na léčbě pacientky s velmi vzácnou chorobou – syndromem POEMS, jejíž cesta začala právě na neurologii karlovarské nemocnice.

„Tento případ byl tak neobvyklý a zajímavý, že jsem se rozhodl ho publikovat v odborném časopise. Jsem rád, že se na něm podílela i má kolegyně Jungová a měli jsme příležitost ho prezentovat odborníkům a kolegům na Sympoziu praktické neurologie,“ uvedl Dr. Kavrakov.

Časopis Neurologie pro praxi přináší formou přehledových článků nejnovější poznatky především z oblasti diagnostiky a léčby neurologických onemocnění. V mezioborových přehledech je možno se setkat s problematikou týkající se neurologie, ale i pohledem odborníka z jiné oblasti medicíny.

Prodlužte si parkování na 3 hodiny zdarma!

 

 

 

 

 

Od 29. května 2024 nabízíme bezplatné parkování na dobu 3 hodin v areálu Nemocnice Cheb, které lze aplikovat při vyzvednutí receptu nebo při nákupu volně prodejných produktů v minimální hodnotě 100,-Kč v lékárně Nemocnice Cheb před výjezdem z areálu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary


LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna

Zelená firma