Nabor nahled kopie2

          

 

 STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO PŘÍBĚHU! 

 

 

Do našich týmů hledáme nové posily, tak neváhejte a přidejte se k nám. 

E-mail: nabor@kkn.cz

https://kariera.kkn.cz/

 

Chráníme životní prostředí - jsme zelená firma

Všichni jsme obklopeni elektronickými zařízeními, která nám zjednodušují a zpříjemňují život. Domácí spotřebiče, chytré telefony, počítače a notebooky, akumulátorové nářadí, hračky na baterie, baterie … Tito užiteční pomocníci se však poté, co doslouží, stávají elektroodpadem a pokud se s nimi nesprávně nakládá, mohou znamenat nebezpečí pro životní prostředí.

Vysloužilá elektrozařízení představují v současnosti nejrychleji rostoucí kategorii odpadu na světě…jediným řešením je jejich správné třídění, zpětný odběr a následná šetrná recyklace.

Karlovarská krajská nemocnice a.s. se v roce 2019 připojila do projektu Zelená firma. Hlavním cílem tohoto projektu  je zabránit, aby elektroodpad končil na skládkách komunálního odpadu. KKN a.s. nabídla svým zaměstnancům, návštěvníkům a zákazníkům možnost se zbavit svých vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrných boxů. Tyto boxy jsou umístěny v blízkosti recepce jak v Nemocnici Karlovy Vary, tak v Nemocnici Cheb.

Vysloužilé elektrospotřebiče a baterie jsou poté odvezeny z našich boxů společností REMA Systém, která působí v celé České republice. Díky tomu jsme za loňský rok odevzdali 2 989 kg odpadních elektrozařízení, čímž jsme přispěli k tomu, že se tento odpad nehromadí na skládkách či nespaluje ve spalovnách,“ uvedla Lucie Krejčová, ekolog Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Co takové množství znamená pro životní prostředí?

Tři tuny takto recyklovaných elektrozařízení ušetří například 464 m3 vody, která se spotřebuje při výrobě jakéhokoliv produktu (toto množství vody vystačí jednomu člověku více než měsíc) či sníží produkci CO2 o 4.769 kg.

To nám dává smysl. V našem případě to má i přidanou hodnotu. Na recyklaci se totiž podílí osoby se zdravotním handicapem.

„V uplynulém roce KKN vyprodukovala téměř 3 tuny elektroodpadu a ten pak přes kolektivní systém Rema předala naší společnosti MARKETA – REMONE s.r.o. k odvozu a následné recyklaci. Tím tak zvyšuje svůj podíl nejen na poli ekologickém, ale i v sektoru sociálním, kdy přímo dodává práci naším zaměstnancům, a tak podporuje zaměstnávání občanů se zdravotním handicapem. Velice si naší spolupráce vážíme a jsme hrdí, že společně dotváříme a optimalizujeme moderní a ekologické prostředí,“ sdělil Tomáš Králík, manažer střediska elektroodpadu MARKETA-REMONE s.r.o., „tímto bych rád jménem společnosti poděkoval za spolupráci Karlovarské krajské nemocnici, která je naším partnerem v oboru ekologické likvidace elektroodpadu již od roku 2005. Naše společnost zaměstnává více než 100 pracovníků OZP ve dvou provozovnách, kteří se věnují ekologické demontáži a zpracování výrobků s ukončenou životností (dříve elektroodpad).“

Prvním rytířem českého lékařského stavu v Karlovarském kraji se stal profesor Josef Dvořák

Profesor MUDr. Josef Dvořák, DrSc., FICS, lékař Karlovarské krajské nemocnice, obdržel  v polovině března 2024 v Tereziánském sálu Břevnovského kláštera titul „Rytíř lékařského stavu“. Ten každoročně od roku 1996 uděluje Česká lékařská komora jedné významné osobě, která výkonem své lékařské praxe nebo vědeckou činností významným způsobem přispěla k rozvoji medicíny a která se díky svému morálnímu jednání stala příkladem a vzorem pro své kolegy. Do pomyslné síně slávy vstoupil pan profesor jako 30. člen tohoto elitního klubu.

Stálice na poli chirurgie, která se oboru věnuje přes padesát let naplno. To je Josef Dvořák, chirurg s dlouholetými zkušenostmi působící v karlovarské nemocnici.

Josef Dvořák provedl během své více než padesátileté kariéry nespočet operací. Přestože v loňském roce oslavil své 80. narozeniny, stále operuje, je vitální a své mladé nástupce a kolegy vede především k tomu, aby úcta k nemocným byla vždy na prvním místě.

„Je mi ctí a neobyčejně si vážím ocenění, kterého se mi dostalo na půdě ČLK. S pokorou tento titul přijímám, ale současně se skláním před svými spolupracovníky a přáteli z chirurgické kliniky v Motole, tak z chirurgického oddělení nemocnice v Karlových Varech. Bez nich by má práce nikdy nedosáhla dobrých výsledků. Významná pro mne byla a stále je také spolupráce s kolegy a sestrami z jiných oborů než chirurgických,“ pronesl profesor po slavnostním aktu pasování.

 

Profesor Dvořák prokázal, že špičková medicína se může dělat i mimo velká centra. Pokud vám nechybí odbornost, odvaha a vůle své vize realizovat. Karlovarská chirurgie se tak především díky panu profesorovi postupně stala jedním z referenčních pracovišť provádějících operace štítné žlázy v rámci celé ČR.  A s úspěchem provádí také složité operace slinivky břišní.

Všechny kolegyně a kolegové Karlovarské krajské nemocnice a.s. panu profesorovi Dvořákovi k získanému titulu touto cestou znovu blahopřejí…i když pro ně rytířem již stal dávno.

Nové transfuzní oddělení karlovarské nemocnice nabídne komfortní zázemí pro dárce i zaměstnance

Ve zrekonstruovaných prostorech pavilonu L Nemocnice Karlovy Vary zahájilo provoz transfuzní oddělení, které dosud sídlilo ve Vítězné ulici v Karlových Varech.

Transfuzní oddělení je tak nyní součástí areálového komplexu nemocnice a nabízí moderní prostředí se špičkovým vybavením. Rekonstrukce pavilonu L je součástí Generelu Karlovarské krajské nemocnice.

„Přesídlení transfuzního oddělení do areálu nemocnice bylo naším dlouhodobým záměrem. Mnoho let bylo izolováno, což jsme vnímali jako nevhodné. Původní budova ve Vítězné ulici už byla zastaralá a kapacitně také nebyla úplně vyhovující. Personál i dárci se dočkali prostředí, které odpovídá trendům současné doby a já doufám, že právě dárci se tam budou rádi vracet,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

„Dárcovství krve je dobrovolná činnost s velkým společenským významem. Lidská krev je důležitou tekutinou, kterou nelze ničím nahradit, proto chceme, aby se naši dárci cítili na nové transfuzní stanici dobře a rádi se tam vraceli. Zároveň doufáme, že se naše dárcovská základna rozšíří o nové členy,“ doplnil generální ředitel KKN a.s. Josef März.

Součástí objektu jsou prostory související s technickým provozem areálu nemocnice, jako jsou dílny údržby a sklady, dále administrativně provozní úseky a transfuzní oddělení. To je umístěno v prvním a část provozu také ve druhém patře. Administrativa pak ve třetím patře a z části také ve druhém poschodí. Dílny údržby a sklady se nachází v prvním podzemním podlaží. Provozy jsou propojeny výtahy a schodištěm, dva výtahy slouží pro potřeby transfuzního oddělení. Vstup pro dárce krve je umístěn z jihozápadního rohu objektu. Budova je také napojena na stávající systém potrubní pošty.

„Kompletní rekonstrukce pavilonu L, který v minulosti fungoval jako infekční oddělení, nebyla jedinou akcí, jež na místě probíhala. Zároveň s tímto projektem byl realizován také projekt Karlovarské krajské nemocnice s názvem Zdravotnická technika ReactEU – KKN laboratoře, kterým byla zajištěna dodávka laboratorního vybavení do nového transfuzního oddělení,“ doplnil náměstek hejtmana s gescí v oblasti investic a správy majetku Dalibor Blažek.

„Celková hodnota zdravotnické techniky čerpané z dotační výzvy ReactEU právě pro laboratoře transfuzního oddělení dosáhla téměř k 19 miliónům korun. Mezi největší investice patří hlubokomrazící šokové zmrazovače plazmy, centrální monitorace teplot, vestavěné mrazáky a lednice, které jsou součástí stavby nebo velkoobjemové centrifugy,“ popsal provozně-technický ředitel KKN a.s. Martin Čvančara.

Kromě samotné rekonstrukce objektu zhotovitel, kterým byla společnost OHLA ŽS, a.s., řešil také technickou a dopravní infrastrukturu, jako třeba zpevnění manipulační plochy, prostor pro bezplatné parkování pro dárce a terénní a sadové úpravy. Celkové náklady rekonstrukce, stavebních prací a vybavení dosáhly 290 milionů korun.
Děkujeme za návštěvu zástupcům Karlovarský kraj - oficiální stránka a také Andrea Pfeffer Ferklová

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Ústavní lékárna Karlovy Vary


LSPP - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Karlovy Vary


Pohotovost Cheb

Ústředna

Zelená firma